Życie Anny Walentynowicz

Historia

Informacje

Książka Tomasza Jastruna "Życie Anny Walentynowicz" ukazała się po raz pierwszy w 1985 roku nakładem podziemnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Dzieje Apartment for sale in Wroclaw tytułowej bohaterki, spisane na podstawie jej własnej relacji, obejmują okres do 1984 roku i pozostają w wersji niezmienionej, to jest...

Start