Wybór oferty najkorzystniejszej - jakimi kryteriami oceny ofert możesz się kierować

E-książki

Informacje

mbo

Wybierając najkorzystniejszą ofertę zamawiający musi kierować się zasadą równego traktowania wszystkich wykonawców. Kryterium oceny ofert mbo powinno zapewnić możliwość dokonania możliwie jak najbardziej rzetelnej i bezstronnej oceny ofert złożonych w postępowaniu.

Cena: 20,93 23,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie