Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Komentarz

Polityka

Informacje

Dla stworzenia skutecznego systemu przeciwdziałania procederom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu niezbędne są przede wszystkim wiedza i doświadczenie przedsta-wicieli instytucji zobowiązanych do walki z tymi zjawiskami. Dlatego niniejsza publikacja, która w przystępny i praktyczny...

Cena: 60,72
Dostępność: dostępny od ręki