Studia nad rozwojem i wychowaniem

Pedagogika

Informacje

W 1928 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał Katedrę Psychologii Pedagogicznej, powierzając jej kierownictwo Profesorowi Stefanowi Szumanowi. Założenie tej jednostki naukowo-dydaktycznej stanowiło organizacyjną podstawę do prowadzenia szeroko zakrojonych badań nad rozwojem i...

Cena: 27,00
Dostępność: dostępny od ręki