Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

Historia

Informacje

Obciążniki do obrusów

Relikty dworów rycerskich to dzisiaj najczęściej tzw. grodziska stożkowate - anonimowe pagórki - kryjące w sobie ślady po najczęściej Obciążniki do obrusów drewnianej, wyjątkowo murowanej zabudowie i liczne drobne zabytki, będące pozostałością dawnego wyposażenia. W odróżnieniu od zamków, rzadko są...

Cena: 42,04
Dostępność: dostępny od ręki