Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Relikty dworów rycerskich to dzisiaj najczęściej tzw. grodziska stożkowate - anonimowe pagórki - kryjące w sobie ślady po najczęściej drewnianej, wyjątkowo murowanej zabudowie i liczne drobne zabytki, będące pozostałością dawnego wyposażenia. W odróżnieniu od zamków, rzadko są...

Start