Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Analizy koniunktury należą do ważnych zarówno diagnostycznie, jak i prognostycznie badań ekonomicznych mających na celu uchwycenie we właściwym czasie stanu gospodarki i kierunku jej zmiany.

Start