Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

E-książki

Informacje

W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W agencja eventowa warszawa publikacji omówiono m.in.: najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego t.j. całkowity budżet na refundację, payback, kategorie...

Start