Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

E-książki

Informacje

kolumny głośnikowe podłogowe

Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych, mogą korzystać z wielu form bezpośredniegowsparcia finansowego z urzędu pracy. Wsparcie może dotyczyć kolumny głośnikowe podłogowe zarówno kosztów kursówi szkoleń takich osób, jak i kosztów ich wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczneopłacanych przez...

Cena: 23,92 25,42 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie