Pisma wybrane. Święci poganie Starego testamentu

Religia i religioznawstwo

Informacje

Abel, Hiob, Noe, Danel... Święci \"poganie\"! Jak to rozumieć? Odegrali istotną rolę w dziejach Objawienia i dzięki temu znaleźli swoje miejsce na kartach Biblii, ale nie byli wyznawcami ani judaizmu, ani chrześcijaństwa. \"Święci\", ale nie czczeni jako tacy ani w judaizmie, ani w...

Cena: 30,36
Dostępność: dostępny do tygodnia