Orygenes

Biografie

Informacje

skrzynki drewniane białe

Jest to skrócona biografia idąca w kierunku wyjaśnienia dlaczego postać Orygenesa przez wieki była tak różnie rozumiana skrzynki drewniane białe oraz wykazania, że jego życie i twórczość jak najbardziej umieszczają go pośród Wielkich Kościoła i wiernych Chrystusowi.

Cena: 7,43
Dostępność: dostępny do tygodnia