Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Nauki humanistyczne

Informacje

obraz świętej rodziny

Książka jest propozycją nowego odczytania wybranych wątków dzieła Freuda o kluczowym znaczeniu dla jego psychoanalitycznej teorii. Autor za obraz świętej rodziny punkt wyjścia obrał rysującą się wyraźnie we wczesnych pracach ojca psychoanalizy - w Entwurfeiner Psychologie (Projekt psychologii) oraz w...

Cena: 36,96
Dostępność: dostępny do tygodnia