Komentarz do Księgi o przyczynach

Nauki humanistyczne

Informacje

Komentarz Tomasza z Akwinu do Liber de causis (Księgi o przyczynach) to na pozór typowy wytwór średniowiecznej tradycji komentowania tekstów. Typowość ta jednak w tym wypadku jest wyjątkowo skomplikowana, dziełko bowiem, którego polski przekład trafia po raz pierwszy do Czytelnika, ma...

Cena: 34,32
Dostępność: dostępny od ręki