Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo

E-książki

Informacje

.. Komentarz zawiera omówienie przepisów tytulu I kodeksu rodzinnego i opiekunczego, który reguluje instytucje malzenstwa. .. Opracowanie laczy zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Malzenstwo potraktowane zostalo jako stosunek prawny o charakterze osobistym, z którym zwiazany jest...

Start