Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939

Pedagogika

Informacje

salon meblowy

Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówno w prezentacji wyników analizy treści materiału badawczego, jak i w próbach spojrzenia na salon meblowy bogaty przecież dorobek refleksji pedagogicznej badanej epoki. Widać, że zna epokę, twórców i nurty, które prezentuje; jawią się one...

Cena: 55,76
Dostępność: dostępny od ręki