Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi

Historia

Informacje

Książka Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi przedstawia współczesną sytuację trzech etnicznych grup kulturowych, ich sposób funkcjonowania na tle kultury dominującej, metody ochrony tożsamości, a zwłaszcza własnych języków. Szczególną...

Start