Język niemiecki ZSZ Mein Beruf. Podręcznik z ćwiczeniami część 1

Szkoły zawodowe

Informacje

"Mein Beruf" gwarantuje osiągnięcie podstawowych umiejętności komunikacyjnych, porównywalnych z poziomem A1. Spełnia też wymagania egzaminu Start Deutsch 1 Instytutu Goethego. Podręcznik uwzględnia typowe problemy polskich uczniów szkół zawodowych i zainteresowania młodzieży....

Start