Initial 1 Cahier d'activites CLE

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

-podręcznik przewidziany na 2 jednostki lekcyjne tygodniowo-obemuje 80 godzin nauki -zakres materiału odpowiada przygotowaniu do DELF A1, a w Cadre Europeen Commun de Reference odpowiada poziomowi "Niveau Decouverte"

Start