Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W publikacji zostały kompleksowo omówione formy finansowania przedsiębiorców ze środków publicznych. Monografia dotyczy przede wszystkim tych camper wynajem kraków aspektów finansowania przedsiębiorców, które łączą się z zarządzaniem środkami publicznymi pod kątem ich racjonalności i efektywności...

Start