Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej

E-książki

Informacje

Publikacja jest pracą, w której zamieszczono zbiór autorskich opracowań osadzonych w nurtach pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej oraz ukazujących współczesne, naukowe aspekty tych subdyscyplin.

Start