Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeckich w XVIII wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`W integralnym obrazie naszego kraju Kościół katolicki i związane z nim zagadnienia religijno-wyznaniowe zajmują niewątpliwie miejsce kluczowe i ich kamizelka obciążeniowa pełna analiza stanowi jeden z podstawowych warunków, z zarazem sposobów dotarcia do naszej przeszłości, jej zrozumienia i głębszego...

Start