Doktryny i realizacje konserwatorskie..

Historia

Informacje

medycyna estetyczna studia

Czy istnieje współczesna doktryna konserwatorska? Jak powinny kształtować się relacje między autentyzmem zabytku, a jego interpretacją dokonywaną przez medycyna estetyczna studia konserwatorów?Na te dwa zasadnicze pytania odpowiadają teksty zebrane w książce. Autorzy swoje rozważania oparli na dorobku i...

Cena: 47,61
Dostępność: dostępny do tygodnia